Έζησα κοντά (Μίλτος Σαχτούρης)

Έζησα κοντά (Μίλτος Σαχτούρης)

Μνήμη Γιώργου Μακρή

Έζησα κοντά στους ζωντανούς ανθρώπους
Κι αγάπησα τους ζωντανούς ανθρώπους
Όμως ή καρδιά μου ήταν πιο κοντά
Στους άγριους άρρωστους με τα φτερά
Στους μεγάλους απεριόριστους τρελούς
Κι ακόμα στους θαυμάσια πεθαμένους

Από τη συλλογή Το σκεύος (1971)

Σχόλια