Επίνικος (Νίκος Σιδέρης)

Αυτός ο άνθρωπος
Για ν’ ανέβει πάτησε
Και στο πτώμα του!

Νίκος Σιδέρης

Σχόλια