Ζωή (Νίκος Δήμου)

Όλο και περισσότερο νιώθω
σαν αυτόν που κέρδισε το λαχείο
και έχασε τον λαχνό.

Νίκος Δήμου

Σχόλια