Αύγουστος (Κωστής Καπελώνης)

τριαντάφυλλο που
ανδρώθnκες ξενυχτώντας
στους προθαλάµους των ερώτων
πνίγεσαι
—παρ’ όλο το πορτοκαλί—
στους γαµήλιους κοιτώνες

Αύγουστος - Κωστής Καπελώνης

Κωστής Καπελώνης

Σχόλια