Και τι δεν κάνατε για να με θάψετε (Ντίνος Χριστιανόπουλος)

και τι δεν κάνατε για να με θάψετε
όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος

(Ντίνος Χριστιανόπουλος, Μικρά ποιήματα, Το Κορμί και το Σαράκι)

Σχόλια