Μπατιρημένο κουρείο (Ντίνος Χριστιανόπουλος)

μπατιρημένο κουρείο
Σάββατο βράδυ
χωρίς δουλειά
μπατιρημένο κορμί
Σάββατο βράδυ
χωρίς έρωτα

(Ντίνος Χριστιανόπουλος, Μικρά ποιήματα, Το Κορμί και το Σαράκι)

Σχόλια