Τόσο γυμνός… (Ορέστης Αλεξάκης)

Τόσο γυμνός που ντρέπομαι τη μνήμη
Τόσο τυφλός που βλέπω την αλήθεια
Τόσο πιστός που απόμεινα μονάχος

Ορέστης Αλεξάκης

Σχόλια