Ο αποχωρισμός (Δημήτρης Κονιδάρης)

Μη προσπαθείτε
να τον εμποδίσετε.
Κατανοείστε
την έφεση του πεθαμένου
προς το θάνατο.

Σχόλια