Είσδυση (Δημήτρης Κονιδάρης)

Στις συναντήσεις μας
παρατηρώ τα μάτια
να εννοήσω αν βλέπουν,
σ’ αιφνιδιάζω μ’ ανταύγειες και λουλούδια,
σε τέρπω με πολύχρωμα πουλιά,
μετρώ τις αποκλίσεις σου,
σμιλεύω τη δυσπιστία του σκεπτικού σου
και περιμένω λέξεις σου

φωνή από πηγάδι.

Σχόλια