Τρεις αφαιρέσεις – γ’ (Δημήτρης Σέκερης)

Έφτασες να μην έχεις άλλο τρόπο για να ζήσεις
παρά μονάχα κάτι χειρονομίες ήπιες
καθώς σαστίζει το χέρι σου στο χάδι και στο ράπισμα
έφτασες να μην έχεις παρά την έσχατη σιωπή,
ταπείνωση που την ονόμασες,
τη μοναξιά σου.

Δημήτρης Σέκερης

Σχόλια