Απόφαση (Νίκος Σιδέρης)

Πάνε δυο μήνες.
Καλά. Θα σε ξεχάσω!
Πάνε δυο χρόνια.

Νίκος Σιδέρης

Σχόλια