5 σκέψεις σχετικά με το “Όταν ο χρόνος… (Νίκος Σιδέρης)

  1. Ο/Η Γιόλα Αργυροπούλου - Παπαδοπούλου λέει:

    Με οκτώ μόνον λέξεις διατυπωμένος ένας θαυμάσιος συλλογισμός,
    που θα ευχόμουν να αποτελέσει προσωπικό βίωμα πολλών ανθρώπων…

  2. Ένα απόφθεγμα σωστό, αν και απλοικό και δεδομένο.

    Κατά πόσο όμως αυτό αποτελεί ποίημα από μόνο του, δωσμένο με τόσο στείρο τρόπο;

Σχόλια