Μνήμη (Νίκος Σιδέρης)

Αμμουδιά χρυσή,
Ο σπάρος σπαρταρώντας
Σ’ έλεγε μνήμα.

Νίκος Σιδέρης

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Μνήμη (Νίκος Σιδέρης)

Σχόλια