Το ποιητικό χάρισμα ισοφαρίζεται εξαρχής με σωματικό αντιχάρισμα (Δ. Ν. Μαρωνίτης)

Το ποιητικό χάρισμα ισοφαρίζεται εξαρχής με καίριο σωματικό αντιχάρισμα, αντικαθιστώντας την εξωτερική όραση με εσωτερική ενόραση.
Δ. Ν. Μαρωνίτης

Σχόλια