Ζωή (Νίκος Κασσιμάτης)

Ζωή σήμερα,
χωρίς χτες και αύριο.
Σε φαντάστηκα!

Σε φαντάστηκα,
χωρίς αύριο και χτες.
Σε φοβήθηκα!

Σε φοβήθηκα,
χτες, σήμερα, αύριο.
Δεν σε έζησα;

Νίκος Κασσιμάτης

Σχόλια