Σπορά (Νίκος Σιδέρης)

Σπορά στο χάος
Ένα χαμόγελό σου
Σβήνει κι ανάβει.

Η Τέχνη του Κόκκου (Μεταίχμιο, 2011)

Σχόλια