Αφοσίωση Ρόμπερτ Φροστ (μετάφραση: Κώστας Βαλεοντής)

Αδύνατο η καρδιά να βρει
κάπου αφοσίωση πιο πολλή
απ’ όση έχει ο γιαλός στο κύμα·
χρόνια και χρόνια ακίνητος
ατέλειωτα και πληκτικά
ν’ ακούει την ίδια πάντα ρίμα.

Robert Frost, Devotion (Αφοσίωση, μετάφραση: Κώστας Βαλεοντής)

Σχόλια