Από τον στοχασμό σου (Οδυσσέας Ελύτης)

Από τον στοχασμό σου
……πήζει
………..ο ήλιος
μες στο ρόδι
κι ευφραίνεται

Από τον στοχασμό σου (Οδυσσέας Ελύτης)

Οδυσσέας Ελύτης

Σχόλια