Μα γιατί (Λίλιαν Μπουράνη)

Μα γιατί
μ’ αφήνεις
να καπνίζω άφιλτρο
τον καπνό απ’ τις λέξεις σου;
Γιατί μ’ αφήνεις μεθυσμένη
να χορεύω
πάνω στο σύρμα
μια νύχτα,
δυο νύχτες,
τρεις σφαίρες
πριν τον οριστικό μου θάνατο;

Λίλιαν Μπουράνη

Σχόλια