Μάθημα γραφής (Κρυσταλλία Κατσαρού)

Λατρεύω τις πτυχώσεις του ω
Τ’ ανοίγματα του άλφα
Τη ζεστή θαλπωρή του πι
Το τύλιγμα του γάμα
Μα πιο πολύ λατρεύω
Το σύρσιμο του σ
Σαν έρχεται κι όλα τα περικλείει
Σ’ ένα δικό σου σ’ αγαπώ

Κρυσταλλία Κατσαρού

Ποιήματα
%d