Καλύπτω τις τρύπες… (Φερεϊντούν Φαριάντ)

Καλύπτω τις τρύπες
με φεγγάρι, με ποιήματα
ή με τα φιλιά σου.

Φερεϊντούν Φαριάντ

Σχόλια