Όταν ζωγραφίζω αναχώρηση (Νίκη Παυλίδου)

Όταν ζωγραφίζω αναχώρηση
γράφω άφιξη
κρύβω μυρωδιά
βλέπω εσένα

Σχόλια