Το πιο βασανισμένο αμφίβιο (Γιάννης Βαρβέρης)

Το πιο βασανισμένο αμφίβιο
είναι το κύμα
της ακτής.

Γιάννης Βαρβέρης, Ζώα στα σύννεφα

Σχόλια