Γυναίκα νέα (Τζένη Φουντέα-Σκλαβούνου)

Γυναίκα νέα
μόνη, ανεξάρτητη
ζητάει δεσμά

Μικρή αγγελία

Τζένη Φουντέα Σκλαβούνου από τη συλλογή “Γάλα σε σκόνη”, 2013
44 χαϊκού με υστερόγραφο, Ενότητα: Εμείς

Σχόλια