Συνομιλία (Μαρία Λάτσαρη)

crying-woman

Πεθαίνουν τα κλαριά απ’ αγάπη
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

Ρωτώ την ποίηση
για το σχήμα της λύπης
την ιτιά μού δείχνει
το δέντρο που πονά, αυτή
με γερμένα τα κλαριά
προσκυνά βουβά το χώμα
Νευρωνικό αντίστοιχο
λέει η επιστήμη
γυναίκας κλαίουσας που
με λυτά τα μακριά μαλλιά
θρηνεί ασάλευτη
του έρωτα
το φθαρτό σώμα

Μαρία Λάτσαρη, από τη συλλογή Εν δυνάμει πραγματικότητα (2016)

Σχόλια