Προσωπεία (Χρυσούλα Βακιρτζή)

venice-death-masks

Σε μια κρίση αναπόφευκτης
ειλικρίνειας
η ζωή έβγαλε τη φανταχτερή
μάσκα του θριάμβου της,
και τότε αποκαλύφθηκε το νικηφόρο
πρόσωπο του θανάτου
που χαμογελούσε σαρκαστικά.

Χρυσούλα Βακιρτζή, από τη συλλογή Σε χρόνο διαγώνιο (1996)

Σχόλια