Τα δικά μας βήματα (Μελίτα Τόκα-Καραχάλιου)

Μια αχνή φωτεινή γραμμή
μία αστραπή, ίσως τώρα,
μας μαθαίνει τα δικά μας βήματα.
Όχι, δεν έχει μνήμη ο ρυθμός τους.
Σαν τραγούδι ηχεί μέσα μας,
τη μακροζωία του τώρα με αντηχήσεις αφηγείται.
Όχι, δεν έχει μνήμη ο ρυθμός τους.
Μόνον μία πνοή σχηματισμένη
την ομορφιά θηλάζει
από συλλείτουργο αισθήσεων.

Μελίτα Τόκα-Καραχάλιου, Τα δικά μας βήματα
Από τη συλλογή Ανάφλεξη στιγμών (2004)

Σχόλια