Τριάς (Άντελεϊντ Κράπσι)

winter-landscape

Ετούτα είναι
Τα τρία άηχα:
Το χιόνι που πέφτει… η ώρα
Πριν το χάραμα… τα χείλη ενός ανθρώπου
Που μόλις ξεψύχησε.

Adelaide Crapsey (Άντελεϊντ Κράπσι), Τριάς (Triad), μετάφραση Σπύρος Δόικας

Σχόλια