Τρυφερότητα (Θεοδώρα Ντάκου)

Τρυφερότητα (Θεοδώρα Ντάκου)

η τρυφερότητά σου
σαν ξεχασμένη νάρκη,
ξαφνικά, ανατίναξε
όλα τα οχυρά της απελπισίας.

Θεοδώρα Ντάκου
Από τη συλλογή Ο θάνατος του χρόνου (2004)

Σχόλια