Λάφυρα (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Λάφυρα (Ρόμπερτ Γκρέιβς, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Σαν όλα έχουν λάβει τέλος και επιστρέφεις εις την πατρίδαν:
Εύκολα διαθέτεις του πολέμου τα λάφυρα:
Λάβαρα, όπλα πολεμικά, κράνη, τύμπανα
Ενδεχομένως να κοσμήσουν την σκάλαν ή το γραφείον,
Ενώ ήσσονα απομαζώματα του πεδίου της μάχης
–κέρματα, ωρολόγια, γαμήλια δακτυλίδια, χρυσοί οδόντες και τα τοιαύτα–
Πωλούνται ανωνύμως για καθαρόν ρευστόν.

Του έρωτος τα λάφυρα όμως αποτελούν υπόθεσιν ετέραν
Σαν όλα έχουν λάβει τέλος και επιστρέφεις εις την πατρίδαν:
O βόστρυχος εκείνος, οι επιστολές και η προσωπογραφία
Δεν δύνανται ούτε να επιδειχτούν δημοσίως, μήτε να πωληθούν,
μηδέ να καούν εις πυράν· πόσο μάλλον να επιστραφούν (περήφανη δε η καρδία) –
Εν τούτοις, ουδέποτε θα ετολμούσες να τα εναποθέσεις εις χρηματοκιβώτιον
Διά τον φόβον μην τυχόν και διατρυπήσουν δύο ποδών ατσάλι.

Robert Graves, Spoils
μετάφραση: Σπύρος Δόικας

Σχόλια