Οι βροχές… (Γιάννης Μασμανίδης)

Οι βροχές... (Γιάννης Μασμανίδης)

Οι βροχές
Δεν σταμάτησαν

Μένω
Μικρό κλαδί
Σε ράμφος
Άγριου πουλιού

Άβυσσος
Από μνήμες

Βαθύ
Ποτάμι
Άλαλο

Γιάννης Μασμανίδης
Από τη συλλογή Φεγγίτης (2006)

Σχόλια