Άφησε την οικειότητα (Γιαμαόκα Τεσού, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Άφησε την οικειότητα
να ωριμάσει φυσικά
με την πάροδο των ετών—
ο αριθμός των φίλων θα είναι μικρός
αλλά η ποιότητα η μεγίστη

Σχόλια