Ταξίδια σε μια άγνωστη χώρα (Στέλιος Λουκάς)

Ταξίδια σε μια άγνωστη χώρα (Στέλιος Λουκάς)

Τώρα πια έχω μάθει καλά τη Σιωπή
Είναι στις φλέβες μου
Όπως το φως και το σκοτάδι
Όπως η ζωή κι ο θάνατος.

Στέλιος Λουκάς
Από τη συλλογή Η πιο μεγάλη χώρα (2001)

Σχόλια