Κάηκε το σπίτι (Μιζούτα Μασαχίντε, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Κάηκε το σπίτι (Μιζούτα Μασαχίντε, μετάφραση: Σπύρος Δόικας)

Κάηκε το σπίτι—
τώρα
φαίνεται το φεγγάρι

Mizuta Masahide

Σχόλια