Χωρίς τον ξενοδόχο (Αρχοντούλα Διαβάτη)

Χωρίς τον ξενοδόχο (Αρχοντούλα Διαβάτη)

Αν αυτές είναι φιλίες ζωής
Φιλίες αναλώσιμες ποιες είναι.
Στο τέλος θα κάνεις τον λογαριασμό –
Αν σου έχει μείνει σπίθα μυαλό.
(Αλλά το τέλος ποτέ δεν είναι.)
Θα λογαριάσεις τότε τα συν
Το καθρέφτισμα του εαυτού σου
Στην εγκαρδιότητα του «εμείς»
Που έμοιαζε αιώνιο
Να που λογάριαζες χωρίς τον ξενοδόχο

Αρχοντούλα Διαβάτη
Από τη συλλογή Όπως η Μπερλίνα (2017)

Σχόλια