Σύντομο βιογραφικό (Χρίστος Λάσκαρης)

Σύντομο βιογραφικό (Χρίστος Λάσκαρης)

Χρησιμοποίησα τις λέξεις,
κατά προτίμηση τις πιο σκοτεινές.
Μ’ αυτές εργάστηκα,
μ’ αυτές, και με ένα φόβο.

Στη λέξη θάνατος,
κατέφυγα πολλές φορές·
μου φαίνονταν,
η μόνη αληθινή.

Σχόλια