Τέλος του προγράμματος (Χρίστος Λάσκαρης)

Συνεχίζει να ζει

όπως
μετά το τέλος του προγράμματος
η τηλεόραση

που την ξεχάσαν αναμμένη.

Άλλα ποιήματα που μπορεί να σας αρέσουν