Ο τρόμος μου σε παραλλαγές (Χρίστος Λάσκαρης)

Αίφνης (Νίκος Καρούζος)

Δεν έγραψα ποτέ ποιήματα.
Ό,τι διαβάζετε,
είναι ο τρόμος της ψυχής μου.

Δοσμένος σε παραλλαγές.

Σχόλια