Ιχνηλασία (Διονύσης Σέρρας)

Ιχνηλασία (Διονύσης Σέρρας)

καὶ τὴν ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου σκότους ἀτραπὸν εἶναι

Όλα κρυμμένα στη σιωπή —
ο κίνδυνος
ο φόβος
τα όπλα μόνο τα μικρά

κ’ η διαδρομή της ήττας.

Έτσι
κρυφά μεταμορφώνεται
το μαύρο δάκρυ της αυγής
σ’ ένα σπασμένο κρύσταλλο —

μια σφαίρα συνωμοτική
πιο πίσω από τα μάτια.

— Μαύρο το φως
μαύρο το αίμα μέσ’ το φως

κι αυτά τα ίχνη από χαρτί
να καταλήγουν στο κελί

μ’ όλους τους πόθους ισοβίτες.

Σχόλια