Διαβάζεις πολύ ποίηση;

— Διαβάζεις πολύ ποίηση;
— Ναι
— Παράξενο
— Είμαστε είδος υπό εξαφάνιση.

— Do you read a lot of poetry
— Yes
— How odd
— We’re an endangered species.

00:40:26
Inspector Morse – S02E04 – Last Bus to Woodstock

Ποιήματα
%d