Νύχτες xv (Ιωάννης Τσιουράκης)

Όσοι αγαπήσαμε
χάθηκαν στη λίμνη που κοιτάζεις
σαν πέτρινες υποσχέσεις
σα βήματα δίχως ίχνη επάνω στην άμμο.

Η μοναξιά είπες
δεν είναι ο τρόπος, ο τόπος είναι.

Ο τόπος που επιστρέφουμε τις νύχτες.

Καθώς επιστρέφω
λίγο λίγο μαθαίνω το όνειρο.

Ιωάννης Τσιουράκης
Από τη συλλογή Ήχος Πλάγιος. Μόνος… (2008)

Σχόλια