Ποιος έπλασε τον έρωτα; (Κική Δημουλά)

Τον έρωτα όχι, όχι εσύ, Ανάγκη, τον έρωτα τον έπλασε ο Θάνατος, από άγρια περιέργεια να εννοήσει τι είναι ζωή.
— Κική Δημουλά

Σχόλια