Η μνήμη φωτογραφίζει ασπρόμαυρα (Αντώνης Φωστιέρης)

Δεν λένε ψέματα οι παλιές φωτογραφίες.
Ψεύτικος είναι ο πακτωλός τόσων χρωμάτων
σήμερα
Που επί χάρτου υποδύονται μοιραίες διαφορές
Και τονικότητες
Για τους ευπίστους.
Το ουσιώδες το συνέλαβε η πρωτόγονα σοφή
Τεχνολογία του επέκεινα:
Μαύρο, λευκό και γκρι αρκούν
Με ακρίβεια
Να μεταφράσουν την ευφράδεια μιας
Στιγμής.

Μαύρο πυκνό (δεν υπαινίσσεται απλώς –
Μπορεί μονότονα
Μα καθαρά το λέει το μάθημά του)
Γκρι αρκετό (σε όλα πάντα περισσεύει
ο δισταγμός, το ξέρουμε)
Και μόνο λίγες αστραπές του άσπρου
Ως να φωτίζεται
Μέσα σε δάση νοσταλγίας η ατραπός
Που αργά ή αργότερα
Κι εσύ
Θα περπατήσεις.

Τεχνολογία πρωτόγονα σοφή. Που αυτόματα
Λιχνίζει κάθε περιττό των οφθαλμών
Και ακέραιη
Φωτογραφίζει πριν ακόμα γεννηθεί
Τη μνήμη.

Σχόλια