Απαγόρευση κυκλοφορίας (Πωλ Ελυάρ, μετάφραση: Ναταλί Φύτρου)

Τι να κάναμε, η πόρτα ήταν φρουρούμενη
Τι να κάναμε, ήμασταν κλειδωμένοι
Τι να κάναμε, οι δρόμοι ήταν κλεισμένοι
Τι να κάναμε, η πόλη ήτανε κατεστραμμένη
Τι να κάναμε, εκείνη ήταν πεινασμένη
Τι να κάναμε, ήμασταν αφοπλισμένοι
Τι να κάναμε, με το που έπεφτε η νύχτα ερημωμένη
Τι να κάναμε, είμαστε ερωτευμένοι

Πηγή

Σχόλια