Εγώ το μαύρο θα κρατάω έως θανάτου (Κώστας Γ. Παπαγεωργίου)

Ας τραγουδάτε εσείς· εγώ
το μαύρο θα κρατάω έως θανάτου. 

Σχόλια