Μάθημα Ωδικής (Γιάννης Ευσταθιάδης)

Δεν έμαθα ποτέ
να τραγουδάω
σωστή φωνή δεν είχα
ήμουν φάλτσος
«Τραγούδα, τραγούδα»
επέμενε η δασκάλα
«Δεν μπορώ κυρία
δεν μπορώ» απαντούσα
«δεν έχω φωνή
δεν ξέρω καν
να γράφω νότες»
κι αυτή με περιφρόνηση
«Τότε κάτσε
και γράφε λέξεις»
έτσι με τιμώρησε.

Σχόλια