Όλα τα θυμάμαι (Γιώργος Λ. Οικονόμου)

Ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες.
Τίποτα δεν προμηνούσε το κακό που θα μας βρει.
Τράβηξε ο καθένας μας δρόμο χωριστό.
Έμεινε το σπίτι έρημο, σε χέρια ξένων.
Όλα τα θυμάμαι, μόνο πες μου:
Τα μάτια μας,
πότε συναντήθηκαν
για τελευταία φορά τα μάτια μας;

Γιώργος Λ. Οικονόμου
Από τη συλλογή για το Άλφα της στέρησης (2019)

Ποιήματα
%d