Για μερικούς που γλίτωσαν (Γκύντερ Κούνερτ, μετάφραση: Κοντάκης, Τσακνιάς)

Αφού τον σύραν έξω
από κάτω
απ’ τα ερείπια
του βομβαρδισμένου του σπιτικού,
ο άνθρωπος
σκούπισε τη σκόνη
και είπε:
ποτέ ξανά.

Ή έστω, όχι αμέσως τώρα.


Εναλλακτική μετάφραση: Γιώργος Τσακνιάς

Σχετικά με κάτι επιζώντες

Όταν τον έβγαλαν
Από τα ερείπια
Του βομβαρδισμένου του σπιτιού,
Εκείνος τίναξε τη σκόνη
Και είπε:
Ποτέ ξανά.

Ή, τουλάχιστον, όχι αμέσως.


Über einige Davongekommene

Als der Mensch
Unter den Trümmern
seines
bombardierten Hauses
hervorgezogen wurde,
schüttelte er sich
und sagte:
Nie wieder.

Jedenfalls nicht gleich.

Ποιήματα
%d