Μεταστοιχείωση (Νικηφόρος Βρεττάκος)

Γίνομαι ποίηση, φεύγω απ’ τον κόσμο
μοιράζομαι
++++++++πάω
στους πικρούς αδερφούς. Να μείνω στα σπίτια
+++που δεν μπαίνει ήλιος.

Άλλα ποιήματα που μπορεί να σας αρέσουν