Χάραμα Πορφυρό (Ηλίας Κεφάλας)

Η Ανατολή με ντύνει με την αλουργίδα της
Σπίθες άλικου στα μάτια μου
Στεναγμοί και μνήμες στην καρδιά μου

Γιατί βιάζομαι;
Πού θα με πάει αυτή η μέρα;
Τελείωσα την επιστολή μου
Κλείνω τον φάκελο

Εξέρχομαι

Σχόλια